Źródła Teatru

Proponuję radykalnie poszerzyć i pogłębić studia nad teatrem. Odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, umożliwiają nowe spojrzenie na człowieka jako performera, tancerza i śpiewaka. Lepiej też dziś rozumiemy emergencje performansów kulturowych i przestrzeni performatywnych. Rozpoznajemy performatywne wymiary języka, a nade wszystko tekstu. Doceniamy kulturotwórcze funkcje tańca. Ambicją portalu ŹRÓDŁA TEATRU jest prezentacja aktualnego stanu badań, dlatego też wszelkie publikowane tu informacje naukowe i interpretacje będą uaktualniane, weryfikowane i modyfikowane w miarę pojawiania się raportów z nowych odkryć. 
W części górnej portalu, nazwanej TEKST, przedstawiam własny wybór i interpretację kluczowych, moim zdaniem, badań naukowych. Wszystkie cytowane badania opatrzone zostały notą bibliograficzną z linkiem do oryginalnej publikacji. W wielu przypadkach są to teksty dostępne w całości za darmo. W części dolnej, KONTEKSTY, oprócz wybranych fragmentów tekstu głównego, udostępnione zostały liczne dokumenty w wersji multimedialnej.

Mirosław Kocur

Rozpocznij >>

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego